"Knowledge is the key to good animal welfare"
"Kunnskap gir trygghet = Nøkkelen til god dyrevelferd"Denne websiden vil bli borte om ikke så alt for lenge! Følg våre facebooksider :)
@pelsparadis

This website will soon be gone! Follow our Facebook page instead!
@Pelsparadis


Updated June 6 - 2017